lalalou

ΑΛΛΑΓΕΣ- ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Επιστροφές Προϊόντων

Επιστροφές προϊόντων λαμβάνουν χώρα εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος, αφού προηγουμένως επικοινωνήσετε με την επιχείρηση ηλεκτρονικά ή μέσω email.

Απαραίτητη προϋπόθεση για κάθε επιστροφή προϊόντος είναι αυτό να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε, ήτοι τα είδη πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση και οι εσωτερικές τους ετικέτες να είναι άθικτες.  Για  να εγκριθεί η επιστροφή τα είδη πρέπει να μην φέρουν ελαττώματα, να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση ήτοι να μην έχουν λερωθεί, σχισθεί, αλλοιωθεί, χάσει τη φόρμα τους, χαλάσει τις ραφές τους κλπ και οι εσωτερικές ετικέτες να είναι άθικτες. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, η επιχείρηση οφείλει να επιστρέψει το δέμα πίσω στον καταναλωτή ή να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος. Ως ελάττωμα μπορούν να θεωρηθούν και οι ανεπιθύμητες οσμές που ενδεχομένως φέρει το προϊόν της επιστροφής.

Σε περίοδο εκπτώσεων δεν γίνονται αλλαγές στο ηλεκτρονικό κατάστημα .

Αλλαγές σε προιόντα προσφορών δεν γίνονται δεκτές.

Επιστροφή χρημάτων γίνεται μόνο σε ελλατωματικά προιόντα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση οι επιστροφές προϊόντων στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα,  λαμβάνουν χώρα  με δικά σας έξοδα αποστολής  μέσω της εταιρείας ταχυμεταφορών ASCcourier και χρέωση 5,00 ευρώ..

Η επιχείρησή  μας είναι υποχρεωμένη να τηρεί την εγγύηση που δίνει η εκάστοτε αντιπροσωπεία στα επώνυμα είδη και να προβαίνει σε αλλαγή τυχόν ελαττωματικού προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή το προϊόν αντικαθίσταται χωρίς καμία επιβάρυνση από την πλευρά του πελάτη. Απαραίτητη προϋπόθεση η προσκόμιση του πρωτότυπου παραστατικού αγοράς. Σε περίπτωση λάθος παραγγελίας, όπου υπεύθυνος είναι ο πελάτης, το www.lalalou.gr δεν υποχρεούται για την αντικατάσταση του προϊόντος, παρόλα αυτά σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας τηλεφωνικά ή με email.

Εξυπακούεται ότι σε τυχόν λάθος αποστολές όπου υπεύθυνη είναι η εταιρία, τα μεταφορικά όλα επιβαρύνουν την εταιρία μας και όχι τον πελάτη.

Σε περίπτωση που έχει γίνει λάθος αποστολής προϊόντος από εμάς (είτε λόγω σφάλματος δικού μας είτε του προμηθευτή μας)και επιθυμείτε να το επιστρέψετε, μπορεί να γίνει αυτό εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος. Σε αυτήν την περίπτωση, απαραίτητη προϋπόθεση για να γίνει δεκτή η επιστροφή, είναι το προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που το παραλάβατε  να βρίσκεται στην αρχική συσκευασία του και να μην έχει γίνει προσπάθεια τροποποίησης του προϊόντος. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι το προϊόν δεν είναι αυτό που παραγγείλατε παρακαλούμε επικοινωνήστε ΑΜΕΣΑ μαζί μας.

Τα προϊόντα οφείλουν να επιστραφούν στην επιχείρησή μας με διακριτικό τίτλο «LALALOU» με έδρα τον Δήμο ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ / ΑΤΤΙΚΗΣ (Δ/νση : ΣΟΥΛΙΟΥ 67, TK: 17342, ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ),  e-mail: info@lalalou.gr

Μετάθεση κινδύνου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για κακή κατάσταση των παραδιδόμενων προϊόντων εφόσον αυτή δεν οφείλεται σε  πλημμελή φύλαξη των προϊόντων από το ηλεκτρονικό κατάστημα  και εφόσον ελήφθησαν όλα τα προληπτικά μέτρα που όφειλε να λάβει το τελευταίο. Το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση παραγγελθέντων προϊόντων που οφείλονται σε λανθασμένη επιλογή προϊόντων από τον χρήστη, απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση των προϊόντων.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα δύναται να παραδώσει τα παραγγελθέντα προϊόντα σε συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών προς αποστολή στους πελάτες μας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει στις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών τις απαραίτητες πληροφορίες προκειμένου να καταστεί εφικτή η παράδοση των παραγγελιών, μεταξύ άλλων τα αναγκαία στοιχεία του παραλήπτη – αντισυμβαλλομένου. Το ηλεκτρονικό κατάστημα  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για κάθε τυχόν ζημία του χρήστη ή του παραλήπτη ή τρίτου που μπορεί να προκαλέσει η παράδοση των παραγγελθέντων προϊόντων από τις συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών σε πρόσωπο διαφορετικό του αντισυμβαλλομένου, εφόσον το πρόσωπο αυτό κατοικεί ή εργάζεται ή διαμένει στην οικία ή το χώρο εργασίας του χρήστη ή οποιονδήποτε άλλο χώρο υποδεικνύει ο αντισυμβαλλόμενος χρήστης των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος ως τόπο παράδοσης των παραγγελθέντων προϊόντων και τη σχετική ευθύνη αποδέχεται και φέρει ο χρήστης.

Στις συμβάσεις κατά τις οποίες ο προμηθευτής αποστέλλει τα προϊόντα στον καταναλωτή, ο κίνδυνος απώλειας ή βλάβης των αγαθών μετατίθεται στον καταναλωτή, όταν αυτός ή κάποιο τρίτο μέρος το οποίο ορίζεται σχετικά από τον καταναλωτή και είναι διάφορο του μεταφορέα έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή των αγαθών. Εντούτοις, ο κίνδυνος μετατίθεται στον καταναλωτή άμα τη παραδώσει στον μεταφορέα, εάν ο μεταφορέας έχει ενταλθεί από τον καταναλωτή να μεταφέρει τα αγαθά και η εν λόγω επιλογή δεν προσφέρθηκε από τον προμηθευτή, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων του καταναλωτή έναντι του μεταφορέα (άρθρο 4δ Ν. 2251/1994).